Stare Miasto w Gdańsku

spacer przez centrum ze statywem, ćwiczenie zdjęć architektury i robienia zdjęć 'bez ludzi'

Aleksander Kwiatkowski, 2018-02-04 (niedziela)