Wieczór nad Strzeszynem

ćwiczenie robienia zdjęć zachodów Słońca